.

Pendik’te Turizm İmarlı Arazi İhaleye Çıkıyor

Pendik, Batı Mahallesi’nde bulunan 7 bin 118 metrekare alanlı ve turizm imarlı bir arazi 3 Aralık 2013 saat 13:00’de ihale ile satışa sunulacak.Pendik

Pendik Belediye Başkanlığı’nın turizm imarlı bir arazinin 3 Aralık 2013 tarihinde ve saat 13:00’de ihale ile satışa sunulacağını duyuran ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Batı Mahallesi’nde bulunan 7 bin 118 metrekarelik turizm imarlı arazinin geçici teminat bedeli 841 bin 300 TL olup arazinin muhammen bedeli ise 28 milyon 45 bin TL.

Resmi Gazete’de yer alan ihale ilanı ise şu şekilde:

Pendik Belediye Başkanlığından:

1 – Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/ İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00. (İkiyüzelli) TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

2 – Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Turizm Tesis Alanında kalmaktadır. 16.05.2008-19.03.2012 tasdik tarihli Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planına göre E:2,25 Taks:0,50, Hmax:60,50 m’dir. Otopark ihtiyacının parselde sağlanması kaydı ile 1. bodrum kat emsale dahil değildir.

*Söz konusu parseli de kapsayan Batı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Bakanlar Kurulunun 13.08.2013 tarih ve 2013/5280 sayılı Kararıyla Riskli Alan ilan edilmiş olup, alana ilişkin Belediyemizce hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları Pendik Belediye Meclisi’nin 08.11.2013 tarih ve 200 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecektir. Bahse konu planda söz konusu taşınmaz Emsal:2.50 TAKS: 0.50 Hmaks:20 KAT yapılaşma koşullarında Ticaret Alanında kalmaktadır.

3 – İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 – İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 – İkametgah belgesi,

2 – Nüfus cüzdan sureti,

3 – Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 – Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 – Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 – Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 – Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 – Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 – Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 – Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 – Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 – Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 – Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 – Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya
tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 – Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 – Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


Projelerinizin Web Sitesini Biz Tasarlıyoruz
Bu alana reklam vermek için tıklayın.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

YASAL UYARI: Kurumsalemlakhaberleri.com sitemiz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak içerik üretmektedir. Web sayfamızda yayınlanan haber, köşe yazısı, fotoğraf gibi içeriklerle ilgili sayfamıza bağlantı vermek şartıyla yayınlanabilir. Aksi durumlarda bu gibi kişi/kurum ve kuruluşlar hakkında ilgili her türlü yasal haklarımız saklıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şuanda Konut Projeleri Manşet kategorisi haberlerini okuyorsunuz.

Benzer Yazılar
Toplam 1.941 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »