.

İcradan Kuşadası’nda 3 işyeri, 4 daire! 940 bin TL’ye

Aydın Kuşadası’nda yer alan 3 işyeri ile 4 daire icradan satışa çıktı. Toplam değerleri 940 bin lira olarak belirlendi.

T.C. KUŞADASI İZALEİ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞUNDAN GAYRİ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2011/6-Satış

(Satılmasına karar verilen Gayrimenküllerin Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı)

Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Güzelçamlı köyü, Köy altı mevkinde kain, 320 ada, 1 parsel sayılı, 878.85-m2 yüzölçümlü, Ana Taşınmaz nitelik: Arsa, üzerinde kurulu bulunan binanın, a=Zemin kat, 25/878 arsa paylı, 24 nolu DEPOLU İŞYERİ, cilt:49, sayfa:4776 b=Zemin kat, 25/878 arsa paylı, 20 nolu DEPOLU İŞYERİ, cilt:49, sayfa:4772 c=Zemin kat, 25/878 arsa paylı, 19 nolu DEPOLU İŞYERİ, cilt:49, sayfa:4771 d= I.Kat, 32/878 arsa paylı, 3 nolu Bağımsız bölüm MESKEN, Cilt.48, Say:4755 e= I.Kat, 32/878 arsa paylı, 5 nolu Bağımsız bölüm MESKEN, Cilt.48, Say:4757 f= 3.Kat, 32/878 arsa paylı, 13 nolu Bağımsız bölüm MESKEN, Cilt.49, Say:4765 g= 3.Kat, 32/878 arsa paylı, 17 nolu Bağımsız bölüm MESKEN, Cilt.49, Say:4769 de kayıtlıdır.

TAŞINMAZLARIN GENEL DURUMU

Güzelçamlı Belde merkezinde ana caddeye cepheli bina içerisindedirler. Belediye binasına yaklaşık 150 metre ve denize yaklaşık; 500 metre mesafededir.

Binada zemin katın tamamı işyeridir. Üst katlar konut olarak kullanılmaktadır. Taşınmazlar belediye ve diğer resmi kurumların getirmiş i olduğu tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadırlar. Konum olarak beldenin en işlek noktalarından birindedir. Gerek satış gerekse | kiralama olarak talep gören yerlerdendir. Taşınmazların değer takdirlerinde, Bulundukları Mevkii, belde içerisindeki konumları, emsal taşınmazlardaki alım satım rayiçleri, piyasa şartları, paranın alım gücü, belde merkezine mesafesi, alt yapı hizmetlerinden faydalanma i durumu, denize mesafesi, ulaşım rahatlığı gibi unsurlar nazara alınarak değerlendirme yapılmıştır.

TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ:

1- Zemin kat, 25/878 arsa paylı 24 nolu DEPOLU İŞ YERİ:

Satışa konu taşınmaz, Depolu işyeri niteliğindedir İş yeri tabanda 37,20-m2 büyüklüğündedir, Bodrumu mevcut olup, hali hazırda Pastane olarak işletilmektedir Deposu ile birlikte toplam büyüklüğü 74.40#n2’dir. Yerler seramik kaplıdır Dış doğramaları j alüminyumdur. Bodrum kattaki depo kısmi yapılı halde değildir. Kaba inşaat halinde ve bakımsız vaziyette durmaktadır. İş yerinin içerisinden depoya bağlantı yoktur. 24 nolu bağımsız bölüm bitişiğindeki 23 nolu bağımsız bölüm ile aradaki duvar yıkılmak suretiyle \ birleştirilmiş ve hali hazırda iki bağımsız bölüm bir bütünün içerisinde kullanılmaktadır. Satışa konu olan yer 24 nolu Depolu Bağımsız bölümdür.

Bilirkişilerce taşınmaza 180.000,00-TL değer takdir etmişlerdir.

2- Zemin kat, 25/878 arsa paylı 19 nolu DEPOLU İŞ YERİ:

Satışa konu taşınmaz, Depolu işyeri niteliğindedir İş yeri tabanda 33,77-m2 büyüklüğündedir, ve aynı büyüklükte bodrumu mevcut olup, j Deposu ile birlikte toplam büyüklüğü 67,54-m2’dir. Yerler seramik kaplıdır. Dış doğramaları alüminyumdur. Bodrum kattaki depo kısmı yapılı halde değildir. Kaba inşaat halinde ve bakımsız vaziyette durmaktadır. İş yerinin içerisinden depoya bağlantı yoktur.

Bilirkişilerce taşınmaza 170.000,00-TL değer takdir etmişlerdir.

3- Zemin kat, 25/878 arsa paylı 20 nolu DEPOLU İŞ YERİ:

Satışa konu taşınmaz, Depolu işyeri niteliğindedir. İş yeri tabanda 32.20-m2 büyüklüğündedir, ve aynı büyüklükte bodrumu mevcut olup, : dış cephesi demir kepenklidir. Deposu ile birlikte toplam büyüklüğü 64.40-m2’dir. Yerler seramik kaplıdır. Dış doğramaları alüminyumdur. [ Bodrum kattaki depo kısmi yapılı halde değildir. Kaba inşaat halinde ve bakımsız vaziyette durmaktadır. İş yerinin içerisinden depoya bağlantı yoktur. Bilirkişilerce taşınmaza 170.000,00-TL değer takdir etmişlerdir.

A- I.Kat, 32/878 arsa paylı 3 nolu Bağımsız bağımsız bölüm MESKEN:

Taşınmaz mesken niteliğinde olup, 93.76-m2 büyüklüğündedir. 2 oda, 1 salon mutfak, WC ve banyodan müteşekkildir. Salon ve oda tabanları ahşap parke diğer zeminler seramik kaplıdır Islak mahaller tavana kadar seramiktir İç kapılar ve mutfak ahşap kaplamalıdır: | Dış doğramalar vernikli ahşaptır. Giriş kapısı ahşap tablalı kapıdır, ve iskan edilir vaziyettedir. Tapu kaydında Ek -1 kömürlük şerhi vardır. Bilirkişilerce taşınmaza 115.000,00-TL değer takdir etmişlerdir.

5- I.Kat, 32/878 arsa paylı 5 nolu Bağımsız bağımsız bölüm MESKEN:

Taşınmaz mesken niteliğinde olup, 80.16-m2 büyüklüğündedir. 3 oda, 1 salon mutfak, WC ve banyodan müteşekkildir. Salon ve oda tabanları ahşap parke diğer zeminler seramik kaplıdır. Islak mahaller tavana kadar seramiktir. İç kapılar ve mutfak ahşap kaplamalıdır, i Dış doğramalar vernikli ahşaptır. Giriş kapısı ahşap tablalı kapıdır, ve İskan edilir vaziyettedir. Tapu kaydında Ek-5-kömürlük şerhi vardır. Bilirkişilerce taşınmaza 95.000.00-TL değer takdir etmişlerdir.

6- 3.Kat, 32/878 arsa paylı 17 nolu Bağımsız bağımsız bölüm MESKEN:

Taşınmaz mesken niteliğinde olup 80.16-m2 büyüklüğündedir. 3 oda, 1 salon mutfak, WC ve banyodan müteşekkildir. Salon ve oda j tabanları ahşap parke, diğer zeminler seramik kaplıdır Islak mahaller tavana kadar seramiktir İç kapılar ve mutfak ahşap kaplamalıdır | Dış doğramalar vernikli ahşaptır Giriş kapısı ahşap tablalı kapıdır; ve İskan edilir vaziyettedir Tapu kaydında ek-18-kömürlük şerhi i vardır. Bilirkişilerce taşınmaza 95.000,Ö0-TL değer takdir etmişlerdir.

7- 3.Kat, 32/878 arsa paylı 13 nolu Bağımsız bağımsız bölüm MESKEN:

Taşınmaz mesken niteliğinde olup 90.04-m2 büyüklüğündedir. 3 oda, 1 salon mutfak, WC ve banyodan müteşekkildir. Salon ve oda tabanları ahşap parke, diğer zeminler seramik kaplıdır. Islak mahaller tavana kadar seramiktir, iç kapılar ve mutfak ahşap kaplamalıdır. Dış doğramalar vernikli ahşaptır. Giriş kapısı ahşap tablalı kapıdır, ve İskan edilir vaziyettedir. Tapu kaydında Ek-13-kömürlük şerhi vardır. Bilirkişilerce taşınmaza 115.000,00-TL değer takdir etmişlerdir.

İMAR DURUMU:Güzelçamlı Belediye Başkanlığından alınan 05.04.2011 tarih ve sayı 1-1/516 sayılı imar durumu yazılarında: Taşınmazların: 320 ada, 1 parsel imar durum örneği: İnşaat nizamı:B 4 (Bitişik nizam 4 kat), hmax: 12,50.m (4 kat) olduğu..) şeklinde bildirilmiştir.

Tüm bağımsız bölümler Değer Toplamı: 940.000,00-TL’dir.

1- SATIŞ ŞARTLARI:

Kuşadası Adalet Sarayı Zemin kat MEZAT salonu Z-03 nolu ODA’da açık artırma suretiyle yapılacaktır.

Açık arttırmalar; depolu iş yerlerinin 24.09.2012 Pazartesi, meskenlerin ise 25.09.2012 Salı günü yapılacak.

2. açık arttırmalar; depolu iş yerlerinin 04.10.2012 Pazartesi, meskenlerin ise 05.10.2012 Salı günü yapılacak.

Kuşadası Adalet Sarayı Zemin kat MEZAT salonu Z-03 nolu ODA’da ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelin %40’nı bulması ve satış isteyenin alacağına, rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20’si nispetinde Türk Lirası, para (Döviz cinsinden para kabul edilemez) veya bu miktar kadar milli bir bankanın, dosya bilgilerini haiz KESİN ve SÜRESİZ ibaresini taşıyan teminat mektubunu vermeler lazımdır, ihaleye iştirak edeceklerden hissedar olanlardan hissesi teminatı karşılamadığında FARK TEMİNATI dosyaya bloke edeceklerdir. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 1/2 nispetinde Tapu alım harcı, Binde 4,95 oranında ihale damga vergisi ile Şartnamede belirtilen, DÜKKAN-İŞYERLERİNDE,% 18-K.D.V. Bağımsız Bölüm olan MESKENLERDE KDV.% 1, oranlan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, Tellaliye Karar harcı, varsa Veraset intikal ve Emlak vergi borçları ile, Yargılama ve Satış memurluğu masrafları, vesair ücretleri hissedarların hisseleri oranında, hisselerinden kesilerek satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve Temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri müteselsilin mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı 2011/6-Satış dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

27/07/2012

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİK m.126) (Basın:49067-www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’da


Projelerinizin Web Sitesini Biz Tasarlıyoruz
Bu alana reklam vermek için tıklayın.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

YASAL UYARI: Kurumsalemlakhaberleri.com sitemiz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak içerik üretmektedir. Web sayfamızda yayınlanan haber, köşe yazısı, fotoğraf gibi içeriklerle ilgili sayfamıza bağlantı vermek şartıyla yayınlanabilir. Aksi durumlarda bu gibi kişi/kurum ve kuruluşlar hakkında ilgili her türlü yasal haklarımız saklıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şuanda İhale kategorisi haberlerini okuyorsunuz.

Benzer Yazılar
Toplam 1.941 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »