.

Bolu’da 5 Yıldızlı Termal Otel İçin İhale İlanı

Bolu Karacasu Aktoprak’ta bulunan bir arsa 5 yıldızlı termal otel ve kür merkezi yapılması için ihale ile 49 yıllığına kiraya verilecek.Termal Otel

Bolu İl Özel İdaresine ait Bolu İli Karacasu Beldesi Aktoprak mevkiinde bulunan turizm imarlı arsa üzerinde “En az 500 yatak kapasiteli Beş yıldızlı Termal Otel, Kür Merkezi ve Ek tesisleri” inşa eidlmesi için ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. . Otel, yerli veya yabancı yatırımcıya 49 yıllığına kiraya verilecek.

Söz konusu Resmi Gazete’de yayınlanan ilan şu şekilde:

İMARLI ARSAYA, EN AZ 500 YATAK KAPASİTELİ BEŞ YILDIZLI TERMAL OTEL, KÜR MERKEZİ VE EK TESİSLERİ YAPILMAK ÜZERE, YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLEREK İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLECEKTİR

Bolu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
1 – Mülkiyeti Bolu İl Özel İdaresine ait Bolu İli Karacasu Beldesi Aktoprak mevkiinde bulunan 127.339,10 m²’lik Turizm Bakanlığı imarlı arsaya, ihale şartnamesinde belirtilen şartlarla, üzerinde turizm amaçlı “En az 500 yatak kapasiteli Beş yıldızlı Termal Otel, Kür Merkezi ve Ek tesisleri” yapılmak üzere, yatırım gerçekleştirilerek ve Turizm Yatırım Belgesi/Turizm İşletme Belgesi alınarak işletilmek üzere, yerli veya yabancı girişimcilere 49 yıllığına kiraya verilecek olup, İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
2 – İhale, 22/11/2013 günü, saat:14.30’da, Kültür mahallesi, Şehitler Caddesindeki Bolu İl Özel İdare Binasındaki İl Encümeni İhale Salonunda yapılacaktır.
3 – Yıllık Kira Muhammen bedeli 120.000,00 TL dir.
4 – Geçici teminatı ihaleye konu yatırım alanlarında yapılacak tesis türüne göre belirlenmiş birim maliyetler esas alınarak toplam yatırım bedelinin %3’ü (yüzde üç) oranında hesaplanmış olup, Geçici teminat 1.410.660,00 TL dir.
5 – Girişimciler 18/11/2013 günü saat 17:00’ye kadar “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” ve “500 yatak kapasiteli Beş yıldızlı Termal Otel, Kür Merkezi ve Ek tesisleri Yapım İşi İhale Şartnamesi” gereğince istenilen bilgi ve belgeleri Bolu İl Özel İdaresi İhale Yeterlilik Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Müracaat belgeleri ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Bolu İl Özel İdaresi Yeterlilik Komisyonu Başkanlığı’na verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
6 – Taşınmaz ihalesi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum veya iş ortaklığı) başvurabilir. Girişimciler yeterlilik belgesi almak üzere aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri imzalı bir dizi pusulası ekinde Bolu İl Özel İdaresi adresine verecektir. Dizi pusulasında ekler evrakın tarih ve sayısı açıkça belirtilir.
a – Dilekçe
b – Beyanname ve eki Bilgi Formu,
c – İkametgah Belgesi,
ç – Avan Proje ve Vaziyet Planı,
d – Yatırım Zamanlama Tablosu,
e – Tüzel kişiliklerin son ortaklık yapısını gösterir ticaret sicili gazetesi veya noter onaylı hazirun cetveli,
f – Geçici Teminat Mektubu,
g – Yeminli Mali Müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak mali değerlendirme raporu,
h – Taahhütname: İhaleye İlişkin şartnamenin başvuruda istenecek belgeler ve uyulması gereken yükümlülükler bölümünün 1. maddesinin (h) fıkrasına uygun olarak verilecek
i – Ortak girişim olarak başvurulması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum Sözleşmesi,
j – Şartname bedelinin yatırıldığına dair Banka Dekontu,
k – İmzalı “500 yatak kapasiteli Beş yıldızlı Termal Otel, Kür Merkezi ve Ek tesisleri” Yapım İşi İhale Şartnamesini okuduğunu, şartlarını kabul ettiğini belirterek her sayfayı okuyup imzalayarak vermek.
7 – Girişimcilerin vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe dilinde olacaktır. Tüm bilgi ve belgeler, Türkçe tercümelerinin ilgili ülkelerdeki Konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması koşuluyla söz konusu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilir. Değerlendirmede onaylı tercüme metin esas alınacaktır.
8 – Bolu İl Özel İdaresine yapılan başvurular, İhale Şartnamesinde belirlenen hususlar kapsamında hem mali yeterlilik, hem de sektörde deneyimlilik ve yapılması düşünülen proje açısından değerlendirilir.
9 – Başvurular Yeterlilik Komisyonunca değerlendirilerek ihaleden önce 21/11/2013 tarihi saat: 17.00’ye kadar sonuçlandırılacaktır.
10 – İhale kapalı teklif usulüyle yapılacak olup, taşınmazın yıllık kira bedelinin İdarece belirlenen ve ihale şartnamesinde belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden artırımı suretiyle yapılacaktır.
11 – Taleplerin değerlendirilebilmesi için ilan edilen parsellere ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren “500 yatak kapasiteli Beş yıldızlı Termal Otel, Kür Merkezi ve Ek tesisleri Yapım İşi İhale Şartnamesi”, Bolu İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden 5.000,-TL (Beşbintürklirası) ücret karşılığı temin edilecektir. Şartname ücreti Ziraat Bankası Bolu Şubesi nezdindeki 351 584 66-5004 TR74 0001 0000 5035 1584 6650 04 nolu hesaba yatırılacak ve banka dekontunun açıklama bölümüne “Bolu İl Özel İdaresi Termal Otel Yapım İşi Şartname Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/ünvanı ile irtibat adresi ve telefonu yazdırılacaktır.
12 – Müracaat esnasında ayrıntılı bilgi İl Özel İdaresi – BOLU adresinden alınabilecektir.
13 – “500 yatak kapasiteli Beş yıldızlı Termal Otel, Kür Merkezi ve Ek tesisleri” Yapım İşi İhalesine İlişkin Şartname ve ekleri İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebileceği gibi http://www.boluozelidaresi.gov.tr/ ve http://www.bolu.gov.tr/ adresinden erişilebilir.
14 – Bu şartnamede istenen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda, başvuru geçersiz sayılacaktır.
15 – Bu duyuru kapsamında yapılacak kiralama işinde “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” ve “500 yatak kapasiteli Beş yıldızlı Termal Otel, Kür Merkezi ve Ek tesisleri Yapım İşi İhale Şartnamesi” hükümleri uygulanır.
16 – İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İHALEYE KONU KİRAYA VERİLECEK KAMU TAŞINMAZININ

Taşınmazın Yeri : Karacasu Termal Turizm Merkezi
İli : Bolu
İlçesi : Merkez
Köy/Mah./Belde : Karacasu Beldesi
Pafta No. : BOLU G27-d-08-a-2-d
Ada : 877,878,879
Parsel : 1 (Tüm adalarda)
Yüzölçüm : 127.339,10 m²
Mülkiyet : Bolu İl Özel İdaresi
Tahsis Türü : Kiralama
Kiralama Süresi : 49 yıl
Kullanım Türü : Termal Konaklama Tesisi
Kapasite : En az 500 yatak
İşin Tanımı : Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazda Termal otel yaptırılması işidir.
Kiraya Veren İdare : Bolu İl Özel İdaresi
Girişimci : İhale neticesi kendisiyle sözleşme yapılacak sermaye şirketi niteliğinde tüzel kişi ve gerçek kişi
İlan olunur.


Projelerinizin Web Sitesini Biz Tasarlıyoruz
Bu alana reklam vermek için tıklayın.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

YASAL UYARI: Kurumsalemlakhaberleri.com sitemiz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak içerik üretmektedir. Web sayfamızda yayınlanan haber, köşe yazısı, fotoğraf gibi içeriklerle ilgili sayfamıza bağlantı vermek şartıyla yayınlanabilir. Aksi durumlarda bu gibi kişi/kurum ve kuruluşlar hakkında ilgili her türlü yasal haklarımız saklıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şuanda İhale kategorisi haberlerini okuyorsunuz.

Benzer Yazılar
Toplam 1.941 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »